Ons hart wil slechts vreugde voelen

Wat bieden wij?

Specialistische verpleging

Het mobiel zorgteam Pesachcare werkt binnen haar hele werkgebied samen met huisartsen, specialisten in de ziekenhuizen en ketenpartners om hoog complexe zorg en handelingen bij u thuis te kunnen leveren.

Voorbeelden van deze handelingen zijn:

  • Infuus therapieën
  • Pijnbestrijding (hetzij morfine pomp of epidurale pijnbestrijding
  • Peritoneaal dialyse
  • Katheterzorg/-wisselen (man en Vrouw)
  • Picc lijn, porth-a-cath/Hickman
  • Voedingsonde (Peg, neus-maagsonde)
  • Tracheacanule zorg
  • Toedienen van bloedproducten

Uiteraard volgen wij technologische ontwikkelingen en innovaties in de zorg op de voet en passen die in overleg met medische behandelaars toe.

Thuiszorg

Pesachcare heeft naast een specialistisch team, een team bestaande uit verzorgende ig en verpleegkundigen om bij u reguliere thuiszorg uit te voeren.

Nachtzorg

Heeft u 's nachts zorg nodig, dan bieden wij die in de vorm van slaapdiensten of waakdiensten.

Slaapdienst
De zorgverlener komt bij u thuis slapen. U heeft daarmee professionele zorg binnen handbereik, mocht dit nodig zijn. Een geruststellende gedachte, die meestal al voldoende is voor een betere nachtrust.

Waakdienst
Bij waakdienst is de hulp echter intensiever, er dient ‘s nachts dus veel hulp geboden te worden. De zorgverlener slaapt niet, maar is de hele nacht door wakker en alert. Dit betekent dat u de hele nacht door een beroep kunt doen op deze zorgprofessional.

Palliatieve zorg

Zorg voor mensen in de palliatieve levensfase begint op het moment dat genezen niet meer mogelijk is. Wij helpen u dan de kwaliteit van het leven zo veel mogelijk te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De zorg die Pesachcare biedt met een team van gespecialiseerde verpleegkundigen is vooral gericht op het zo comfortabel mogelijk maken van het leven voor u en uw naasten.

Vergoedingen

Mocht u verzekerd zijn bij een zorgverzekering waar wij op dit moment geen contract mee hebben afgesloten dan bieden wij de zorg aan tegen de tarieven die de zorgverzekeraar vergoed bij ongecontracteerde zorg zodat u niet voor extra kosten komt te staan.

Ons werkgebied

Wij verlenen zorg in Den Haag en omgeving. Benieuwd of u in ons werkgebied woonachtig bent? Neem dan contact met ons op via 085-0606190 of info@pesachcare.nl