Het gevoel dat er goed voor je gezorgd wordt

Klachten

Als u ondanks onze inzet ontevreden bent over de geleverde zorg, ondersteuning of gemaakte afspraken dan kunt u dit altijd bespreken met uw contactpersoon of met de persoon die u deze zorg heeft geleverd. Als u dit lastig vindt of het bespreekbaar maken niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris.

U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via onderstaand klachtformulier.

Klachtenformulier

Wat is uw klacht?
Welke oplossing ziet u zelf graag?
Wanneer bent u het best bereikbaar?

Ons werkgebied

Wij verlenen zorg in Den Haag en omgeving. Benieuwd of u in ons werkgebied woonachtig bent? Neem dan contact met ons op via 013 763 2972 of info@pesachcare.nl